Начало / Проекти / Подземно строителство / Метротунели и метростанции / Подземна пешеходна връзка между МС „Цариградско шосе“ и ул. „Обиколна“ в ж.к. „Дружба“

Подземна пешеходна връзка между МС „Цариградско шосе“ и ул. „Обиколна“ в ж.к. „Дружба“

Възложител: „МЕТРОПОЛИТЕН“ ЕАД
Изпълнител: Обединение „ПАРТНЬОРИ ПОДЗЕМНО СТРОИТЕЛСТВО 2014"
Членове на обединението са:
- „СТАНИЛОВ“ ЕООД - водещ партньор с 67 % участие. 
- „ВИА КОНСТРУКТ ГРУП” ЕООД е партньор с 30 % участие.
- „СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ“  АД е партньор с 3 % участие.

2014 - 2015

Пешеходната връзка се състои от три участъка:
1. Открита пешеходна алея с тунелен портал и предпортален участък - Дължината на алеята е 94,56м, включително и предпорталната площадка. Ширината и е 4м, в които се включват пешеходна лента с ширина 3,68м и бетонови бордюри от двете страни с ширина по 0,16м.
Предварително укрепване на порталния тунелен участък – тръбен чадър. При прокопаване и укрепване на първите 10 м от тунелния участък, се изпълни усилено предварително укрепване на свода на изкопа за тунел посредством инжекционен тръбен чадър с дължина 10 м, ветрилообразно, в зоната на ореола на калотата.

2. Подземен пешеходен тунел по НАТМ - Тунелът е с дължина 202,8 м. В план тунела е в права, с надлъжен наклон - 3,9%. Сечението е с овална форма, продиктувана от избраната за най-подходяща технология на изпълнение - Нов австрийски метод. Ширината в участъка на пешеходната настилка е около 4.20м. Светлият напречен профил на тунела е очертан с радиус 2.14 m. Поради голямата дължина в тунела е предвиден и травалатор.

3. Блок за вертикална комуникация. Вертикална шахта. Сграда - Изгражда се на фуга към съществуващата метростанция и е разположен под земята. С него се преодолява денивелация от 14.10 м и се прави връзка с пространството на вестибюла. Представлява дълбока бетонова шахта, която съдържа два асансьора, стълбищна клетка и технически помещения. Светлото напречно сечение на шахтата е със сводеста овална форма формирана от кръгова крива с радиус 6.10 m и линеен участък по границата на опиране върху съществуващата шлицова стена. Сградата представлява триетажна стоманобетонна затворена стенна конструкция с обща височина от 20,12м. В план сградата е със сводеста овална форма, формирана от кръгова крива с радиус 6.0m и линеен участък. Вертикалната връзка между тунела и Метростанция 19 се осъществява посредством двураменна стълба и два асансьора.