Последни проекти

Метро станция 4-Част от ІІ метро диаметър на Метро София

Метро станция 4-Част от ІІ метро диаметър на Метро София

Метро станция 4-Част от ІІ метро диаметър на Метро София, възложител Метрополитен ЕАД Обектът обхваща изпълнение на метротунел и метростанция ІІ-4 в участъка км.3+434 - км.3+584  
Разширение и преустройство на мотовозно депо „Обеля“ в участък за ремонт на подвижния състав - София

Разширение и преустройство на мотовозно депо „Обеля“ в участък за ремонт на подвижния състав - София

Възложител Метрополитен ЕАД. Изпълнител на строителните работи, доставката и монтажа на оборудването е обединение между фирмите „Станилов“ ЕООД и „Актотрейд“ ЕООД. Строителството по разширението на обекта е започнало през 2011 г. и  

Новини и събития

Екип на „Станилов“ ЕООД участва в 25-ия Конгрес на Международния комитет на големите язовири ICOLD

22.06.2015
Конгресът се проведе от 13 до 19 юни 2015г. в гр.Ставангер, Норвегия. В него взеха участие инженери и специалисти от над 100 държави от цял свят. Представителите на фирма „Станилов“ ЕООД, водени от инж. Георги Станилов, се запознаха с най-новите постижения, технологии и ...

На 26 май 2015г. започна изграждане на подрайон Крумово, община Родопи

09.06.2015
Обект: „Проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на подрайон Крумово с железопътна връзка с гара Крумово и тръбоканална мрежа в района на гара Крумово“ Възложител: ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура““ Разрешение за строеж ...