Последни проекти

Метро станция 4-Част от ІІ метро диаметър на Метро София

Метро станция 4-Част от ІІ метро диаметър на Метро София

Метро станция 4-Част от ІІ метро диаметър на Метро София, възложител Метрополитен ЕАД Обектът обхваща изпълнение на метротунел и метростанция ІІ-4 в участъка км.3+434 - км.3+584  
Разширение и преустройство на мотовозно депо „Обеля“ в участък за ремонт на подвижния състав - София

Разширение и преустройство на мотовозно депо „Обеля“ в участък за ремонт на подвижния състав - София

Възложител Метрополитен ЕАД. Изпълнител на строителните работи, доставката и монтажа на оборудването е обединение между фирмите „Станилов“ ЕООД и „Актотрейд“ ЕООД. Строителството по разширението на обекта е започнало през 2011 г. и  

Новини и събития

„Станилов“ ЕООД спечели първо място в Конкура за най- добра фирма – редовен член на КСБ - Oбластно представителсво София

03.11.2014
Областното представителство на Камарата на строителите в България в София също отпразнува Деня на строителя. „Станилов“ ЕООД спечели първо място в Конкурса за най- добра фирма – редовен член на КСБ - Oбластно представителство София. „Разяреният бик“  - ...

''Станилов" ЕООД получи сребърно отличие на Годишния бал по повод Деня на строителя

27.10.2014
На традиционния Годишен бал по повод  Деня на строителя, организиран от КСБ, „Станилов“ ЕООД получи сребърното отличие при Големите строители в категория „Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на ...