Последни проекти

Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич

Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич

Строителство на клетка 1, производствени и обслужващи сгради, площадки и съоръжение за възстановяване на материали на регионално депо с.Стожер, по договорните условия на FIDIC за строителство на строителни и инженерни обекти, проектирани от Възложителя (Червена книга). Възложител: Община град Добрич Изпълнител: Обединение "Депо Добрич 2013", с водещ член "Станилов" ЕООД 
Метростанция 20 – Проект за разширение на метрото в София, ЕТАП III, Лот 1, участък „бул.Цариградско шосе – Летище София“

Метростанция 20 – Проект за разширение на метрото в София, ЕТАП III, Лот 1, участък „бул.Цариградско шосе – Летище София“

Участъкът, изпълняван от Обединение „СТАНИЛОВ-МЕТРОПРОЕКТ“, започва непосредствено от бул. "Цариградско шосе", преминава през равнинна част, след това преодолява с частично открита конструкция стръмния откос, в равнинна част пресича бул. "Проф. Цветан Лазаров" и достига района на МС20. В основната си част участъкът е подземен с дължина 1 046м и включва една подземна метростанция - МС20.  

Новини и събития

На 07 октомври 2015 г. се подписа Протокол обр. 16 за обект „Рехабилитация и разширение на ВиК мрежата на гр. Видин"

08.10.2015
Протокол обр. 16 бе съставен от приемателна комисия, включваща представители на възложителя, строителния надзор, изпълнителите и специализирани контролни органи. Член на комисията бе и инж.Георги Станилов – управител на „Станилов“ ЕООД и представляващ ДЗЗД ...

Представители на „Станилов“ ЕООД обсъдиха перспективите и възможностите за строителство през 2016 г. на дискусионен форум

28.09.2015
Дискусията на тема „Строителството през 2016 г. – перспективи и предизвикателства. Възможностите през програмен период 2014 – 2020“, организирана от КСБ и в. „Строител“, събра на едно място ключови фигури от държавните институции, общинските администрации и ...