Последни проекти

Метро станция 4-Част от ІІ метро диаметър на Метро София

Метро станция 4-Част от ІІ метро диаметър на Метро София

Метро станция 4-Част от ІІ метро диаметър на Метро София, възложител Метрополитен ЕАД Обектът обхваща изпълнение на метротунел и метростанция ІІ-4 в участъка км.3+434 - км.3+584  
Разширение и преустройство на мотовозно депо „Обеля“ в участък за ремонт на подвижния състав - София

Разширение и преустройство на мотовозно депо „Обеля“ в участък за ремонт на подвижния състав - София

Възложител Метрополитен ЕАД. Изпълнител на строителните работи, доставката и монтажа на оборудването е обединение между фирмите „Станилов“ ЕООД и „Актотрейд“ ЕООД. Строителството по разширението на обекта е започнало през 2011 г. и  

Новини и събития

Стартира проекта за „Рехабилитация и разширение на канализационната мрежа и съпътстващата водопроводна мрежа на гр. Шумен"

09.12.2014
С официална церемония за „Първа копка“ стартира проекта за  „Рехабилитация и разширение на канализационната мрежа и съпътстващата водопроводна мрежа на гр. Шумен – Етап 2 в рамките на проект № DIR – 51011116-23-65 интегриран  воден цикъл за град Шумен – Етап ...

„Станилов“ ЕООД спечели първо място в Конкура за най- добра фирма – редовен член на КСБ - Oбластно представителсво София

03.11.2014
Областното представителство на Камарата на строителите в България в София също отпразнува Деня на строителя. „Станилов“ ЕООД спечели първо място в Конкурса за най- добра фирма – редовен член на КСБ - Oбластно представителство София. „Разяреният бик“  - ...