Последни проекти

Разширение и преустройство на мотовозно депо „Обеля“ в участък за ремонт на подвижния състав - София

Разширение и преустройство на мотовозно депо „Обеля“ в участък за ремонт на подвижния състав - София

Възложител Метрополитен ЕАД. Изпълнител на строителните работи, доставката и монтажа на оборудването е обединение между фирмите „Станилов“ ЕООД и „Актотрейд“ ЕООД. Строителството по разширението на обекта е започнало през 2011 г. и  
Метро станция 4-Част от ІІ метро диаметър на Метро София

Метро станция 4-Част от ІІ метро диаметър на Метро София

Метро станция 4-Част от ІІ метро диаметър на Метро София, възложител Метрополитен ЕАД Обектът обхваща изпълнение на метротунел и метростанция ІІ-4 в участъка км.3+434 - км.3+584  

Новини и събития

Обединение "Метро Черни връх 2013" и Метрополитен ЕАД подписаха договор за МС "Джеймс Баучер"

07.03.2014
Като упълномощен представител на Обединение "Метро Черни връх 2013", на 6-и Март 2014 г, инж. Георги Станилов подписа договора за проектиране и изграждане на МС.......

Станилов ЕООД и Община Видин подписаха договора за водния цикъл

04.11.2013
На 04 Ноември 2013г в сградата на общината на град Видин инж. Георги Станилов в  качеството си на Управител на „Обединение Панония Аква“, г-н Герго Гергов .............