Последни проекти

Разширение и преустройство на мотовозно депо „Обеля“ в участък за ремонт на подвижния състав - София

Разширение и преустройство на мотовозно депо „Обеля“ в участък за ремонт на подвижния състав - София

Възложител Метрополитен ЕАД. Изпълнител на строителните работи, доставката и монтажа на оборудването е обединение между фирмите „Станилов“ ЕООД и „Актотрейд“ ЕООД. Строителството по разширението на обекта е започнало през 2011 г. и  
Метро станция 4-Част от ІІ метро диаметър на Метро София

Метро станция 4-Част от ІІ метро диаметър на Метро София

Метро станция 4-Част от ІІ метро диаметър на Метро София, възложител Метрополитен ЕАД Обектът обхваща изпълнение на метротунел и метростанция ІІ-4 в участъка км.3+434 - км.3+584  

Новини и събития

Обединение„ПАРТНЬОРИ ПОДЗЕМНО СТРОИТЕЛСТВО 2014“и„МЕТРОПОЛИТЕН“ ЕАД подписаха договор за изграждане на ПОДЗЕМНА ПЕШЕХОДНА ВРЪЗКА

14.07.2014
Обединение „ПАРТНЬОРИ ПОДЗЕМНО СТРОИТЕЛСТВО 2014“ и „МЕТРОПОЛИТЕН“ ЕАД подписаха договор за изграждане на ПОДЗЕМНА ПЕШЕХОДНА ВРЪЗКА МЕЖДУ МС „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ“ И УЛ. „ОБИКОЛНА“ В Ж.К. „ДРУЖБА“